کارت دربازکن RFID

تومان۱۲,۰۰۰

مناسب برای مکان های پرتردد و با قابلیت همخانی بر روی پنل های تک نما.